Eurest Food
 

Masters
of
Wellbeing

Wie zijn wij?

EUREST

ACADEMY

waardevolle partnerships, kostbare toekomst

 

Ontstaan uit de behoefte om als merk meer te zijn en vooral meer te betekenen voor de wereld om ons heen. Binnen de Eurest Academy komen de slimste geesten samen om te creëren. Alle concepten zijn gericht op de ontwikkeling en groei van mens en maatschappij en bedoeld om verandering te inspireren. Ondersteund door waardevolle partnerships, maken we samen het verschil!

image-20190107130803-1.png

Stop Food Waste Day heeft de afgelopen jaren al meer dan 10 miljoen consumenten bereikt. Het brengt 30 landen samen van Australië naar Japan, via Turkije naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk, door naar Canada, de VS en Brazilië. Landenteams van Compass krijgen voortdurende ondersteuning, variërend van trainingen en hulpmiddelen om zich te concentreren op het verminderen van voedseloverschotten, hulp bij het opbouwen van partnerschappen om overtollig voedsel te doneren aan lokale gemeenschappen en marketingmateriaal om mensen bewust te maken van manieren om thuis verspilling tegen te gaan. Compass heeft zich toegelegd om in 2030 voedselverspilling met 50% verminderd te hebben, in overeenstemming met het ‘Sustainable Development Goal 12.3’ van de Verenigd Naties.
 

logo-green.png

In samenwerking met Green Dish en Universiteit Wageningen hebben wij duurzamere gerechten ontwikkeld. De nieuwe recepten zijn gezonder, verlagen zowel voedselverspilling als vleesconsumptie en hebben een kleinere impact op het milieu.
Minder milieu impact
De nieuwe recepten hebben een grote stijging in de groenteconsumptie bewerkstelligd. Deze stijging komt neer op een potentiële jaarlijkse besparing van 4.721.000 kg CO2 productie en 1.863.500.000 liter water. Dit alleen al staat gelijk aan 1180 rondjes om de wereld met de auto of 41.400 personen die een jaar lang elke dag douchen.

 

 

Made-blue.png

Jaarlijks sterven er 3,5 miljoen mensen door gebrek aan schoon water. Nog steeds hebben 2,7 miljard mensen minstens regelmatig een tekort aan schoon drinkwater. Voor 780 miljoen mensen is deze situatie permanent. Dat is ruim 46 keer de bevolking van Nederland. Samen met Made Blue investeren wij in drinkwaterprojecten op plekken waar toegang tot schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Denk daarbij aan waterputten, filtersystemen en pijpleidingen om schoon water uit de bergen naar lager gelegen dorpen te brengen. Natuurlijk is het ook belangrijk om in Nederland bewust om te gaan met water en daarom hebben we besloten om in samenwerking met Made Blue en Coca-Cola een liter te doneren voor elke liter die wij verkopen.

 

EUREFUGEE LOGO.png

Omdat we een sociale impact teweeg willen brengen voor vluchtelingen, leiden wij statushouders op binnen ons bedrijf. Een statushouder is een asielzoeker die als vluchteling is erkend en een verblijfsvergunning heeft gekregen. Hierdoor mogen zij een opleiding volgen en werken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo geven we kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt een kans. We bieden de statushouders een werkplek aan, waarbij de statushouders begeleid worden op werk-, sociaal- en taalvaardig gebied en zo geïntegreerd worden in een team waarin ze uiteindelijk zelfstandige werknemers zullen worden.